skip to Main Content

Dostępne aplikacje

Po rejestracji otrzymasz dostęp do trzech potężnych narzędzi optymalizujących: Structool, Fenestratica & Wind Load Calculator

Structool - Optymalizacja belek
 • Obliczenia reakcji podpór
 • Obliczenia ugięć belek
 • Wyznaczania sił tnących i momentów gnących
 • Inteligentne elementy – wystarczy kliknąć aby edytować
 • Obliczenia zgodnie z Eurokodami
 • Generator raportów – utwórz raport jednym kliknięciem
 • Wyniki graficzne – wykresy
Fenestratica - Niegraniczone modelowanie 3D
 • Wyniki graficzne – reakcje, wykresy sił wewnętrznych, naprężeń, przemieszczeń
 • 18 gotowych do użycia szablonów
 • Inteligentne linie wymiarowe – wystarczy kliknąć aby edytować
 • Możliwość dodawania zwolnień na końcach prętów
 • Współczynniki bezpieczeństwa obciążeń i materiału
 • Zaawansowane wyniki obliczeń
 • Dynamic Snapshot – wspóldzielenie modelu jednym kliknięciem
 • Możliwość definiowania Glazing Block’ow
Wind Load Calculator
 • Obliczenia wg norm: BS EN 1991-1-1:2005+NA & I.S. EN 1991-1-1:2005+NA
 • Wewnętrzny i zewnętrzne współczynniki ciśnień
 • Mapa stref wiatru
 • Kategorie terenu
 • Dodatkowe paramatre: wysokość przemieszczenia; funneling
 • Wartość parcia i ssania na stronę zawietrzną, nawiatrzną i boczną
 • Wyniki w tabeli
 • Funkcja zaawansowanych wyników
 • Możliwość eksportu do CSV
Back To Top